Aktuellt

Nytt !
Klockan 19.00. 29/1 2020
Allianskyrkan Värnamo
Erik Borg kommer och talar
om:
ISRAEL OCH ANTISEMETISMEN
VÄLKOMMEN!

Uppdaterad

2019-12-02

Nytt Israelföredrag

191128

Anders Lägersten


Länk

-------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detta har redan varit...


Årsmöte med Shalom Värnamo

Lördagen 16 mars kl 16:00

Värnamo Allianskyrka


(Efter årsmötesförhandlingarna fikar vi i väntan på

att klockan ska bli 18:00 då

Erik Borg talar till oss och

Anette Palmkvist medverkar med sång)Dokument att ladda ner


Dagordning


Ekonomisk rapport


Årsberättelse


RevisionsrapportVÄLKOMNA!


-----------------------------------------------INSÄNDARE till Värnamo Nyheter


Fira Israel sjuttio år som nation

Vi är några från Shalom Värnamo som väljer att fira Israels sjuttio år genom att besöka landet. Vi landar i det västerländskt präglade Tel Aviv. Vi går upp till Jerusalem, denna stad som är ett världsnav, ett fokus för politikers och mediers intresse. Så mycket djupare än så. Det judiska folket har haft sin förankring här i 3000 år. Visst har araber sin hemvist också i detta landområde. Av Israels befolkning är ca 20% araber.

För kristna är de judiska rötterna en förutsättning. Kristus, Guds Son, den historiske Jesus var jude. Vid närmare inblick får evangelierna sin förklaring. Gudsfolket utgör en helhet. Förunderligt nog visar Jesaja 66:8 på "Kan ett land födas på en dag, ett folk bli till på ett ögonblick?" - Ja, det var möjligt 1948, den 14 maj i västerländsk tideräkning.

Vi är i landet. Vi reser omkring, ser hur öken förvandlas till frodig åkermark. Vi får njuta vattnet. Havsvatten som processas till drickbart vatten. Eller känna Medelhavets vågor, ibland stilla, ibland rytande med underströmmar. Även kvinnor från Ramallah är på utflykt till havet. Vi njuter sol och värme, eller blir svalkade i AC-rummen. Vi möter judarna, vars föräldrar kom på 30-talet med barnen som växte upp i kibbutzliv. Vi möter de som kom från Skandinavien på 50-talet och fick jobb på 20 dagar, inte sju år. Vi möter Malmö-borna som har en hemvist också här. Vi möter sonen vars föräldrar kom från Jemen och Marocko. Vi ser judarna från Etiopien. Vi omges av franskspråkiga personer.

Vi använder oss av IT, som utvecklats i Israel. Vi använder deras medicinska framgångar vid behandling av hjärtsjukdomar och andra läkemedel. Vi läser deras litteratur. Som citat på affisch vid Västra muren, från Jesaja 2 - om dom, om folkslag, om fred.

Vi står och ser på, deltar. Vi känner glädje över de framgångar landet har, inte bara för sig självt utan också till folk i världens länder.


Israel är att gratulera.

Vi gratulerar! Shalom Värnamo gratulerar!

Bengt Klintenberg

Inga-Lill o Anders Lägersten

Ann-Mari Wiberg

Leif o Barbro AnderssonAnn-Mari Wiberg har skrivit en notis om Anders Sjöbergs besök:


Anders Sjöberg talade om den hebreiska Bibeln

- Jag brinner för att vidareutveckla den kristna tros rötter som finns i den hebreiska Bibeln och på plats i landet Israel, säger Anders Sjöberg. Han kom med sin anknytning till den Internationella Kristna Ambassaden i Jerusalem. Den bildades 1980, när länders ambassader flyttade från Jerusalem till Aviv. Dess syfte var att i det utsatta läget stödja Israel.

Ett 80-tal personer samlades, trots det snöiga vintervädret, till ett möte i Allianskyrkan,  arrangerat av Shalom Värnamo. Den inbjudne talaren var Anders Sjöberg, präst, teol dr och författare. Han har undervisat vid Johannelunds Teologiska Högskola i Uppsala och varit föreståndare i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.

  Anders Sjöberg är en ofta anlitad talare i varierande samfund och konferenser. Under senare år har han lett kurser och resor till Israel och har nära kontakt med den Internationella Kristna Ambassaden i Jerusalem med dess svenska avdelning.


Jesus var jude

Ämnet för Sjöbergs framträdande var "Välsignelsen med att vara inympad", ett uttryck som visar på kristenhetens rötter i judendom. Det gemensamma är Gamla Testamentet som också kan benämnas som den hebreiska Bibeln.

- En rabbin uttryckte denna gemensamma källa med att ni kristna har Nya Testamentet, vi judar har Talmud. Både NT och Talmud är en tolkning av denna gemensamma Skrift, sa Sjöberg.

  Kvällen bjöd på många aha-upplevelser. Jesus var ju jude, han hade Skrifterna som grund. Mycket av det Jesus både säger och gör, blir belyst på ett berikande sätt när Gamla Testamentets källor lyfts fram.

  Anders Sjöberg gav ett flertal exempel på hur judendomen kan upplevas på ett personligt trosplan, vilket ju är vanligt i den kristna tron.


Vidga vyerna

I samtal efter samlingen restes frågor om det aktuella läget i Israel. Landet växer i sin intensitet. Ett exempel han gav: På tio år har infrastrukturen, vägnätet, fyrdubblats medan trafiken har expanderat tio gånger så mycket.

  Frågan om hotet från grannländer, särskilt Iran, kom fram.

- Det är nog inte så mycket en fråga om, utan när det kan bli ett mycket explosivt läge, säger Anders Sjöberg, som delar sin tid mellan Israel och Sverige.

  I sin egenskap av reseledare talade Anders Sjöberg om vikten att finna nya resmål. Många s k pilgrimsresor går till Betlehem, Nazareth, Kapernaum och Jerusalem.

- Det finns så mycket mer, sa Sjöberg och nämnde om en temaresa som går i den hebreiska Bibelns spår, till platser som alltså har en framträdande roll i Gamla Testamentet.
Här kan man lyssna på en intervju med Irén som gjorts

av Ann-Mari Wiberg på¨Sveriges Kristna radio


Lyssna på intervjun


Ann-Mari Wiberg har skrivit en notis om Iréns besök:


Shalom Värnamo hade besök av guide från Israel

Iren Kärrbrant kom från Israel där hon bott ett par decennier. Numera, sedan hon utbildade sig till guide, är hemvisten strax söder om Jerusalem. Förutom klassiska pilgrimsmål nämner Iren Kärrbrant platsen Shiloh i Samarien/Västbanken med Tabernaklet, israelernas helgedom under och efter uttåget ur Egypten, som en unik sevärdhet.

  Iren Kärrbrant gav i sitt föredrag en historisk överblick av landet sedan mitten av 1850-talet, dess befolkning och invandringsvågor. Hon klargjorde Jordaniens roll gentemot palestinier och hur UNRWA erhållit en unik ställning i FN:s arbete, som vanligtvis arbetar för att flyktingar assimileras i det land de kommer till. De arabiska angreppen på Israel 1948, -67 och -75 belystes.

Kärrbrant betonade att Israel är det enda demokratiska landet i Mellanöstern och talade om de stora framstegen inom industri, teknik och forskning landet gjort under de nu sjuttio år Israel funnits som nation.


Närradion Värnamo FM 98,1

Varje fredag kl 19:00 med repris varje måndag kl 7:30

NYHETER FRÅN ISRAEL med Dan Johansson

Varje onsdag kl 18: 00 - 19:00

INSIKT ISRAEL

Bibelstudier, föredrag


 Himlen TV 7 - en finsk TV-kanal

som visar nyheter direkt från Israel varje kväll

och åtskilliga program som belyser livet i Israel

Klicka på länken till hemsidanIsrael The promised Desert

Från Evighet


Historiska fakta talar för Israel


PILGRIMSRESAN (Nytt!)

En resedagbok från Israel

Om sommarsändningen

Lyssna Intro


SHALOM