Aktuellt                                

               

               

   

SHALOM ÖVER ISRAEL

(Sidan uppdaterad 2019-11-21)

Artiklar/Media

Närradion Värnamo FM 98,1

Varje fredag kl 19:00 med repris varje måndag kl 7:30

NYHETER FRÅN ISRAEL med Dan Johansson

Varje onsdag kl 18: 00 - 19:00

INSIKT ISRAEL

Bibelstudier, föredrag


 Himlen TV 7 - en finsk TV-kanal

som visar nyheter direkt från Israel varje kväll

och åtskilliga program som belyser livet i Israel

Klicka på länken till hemsidanIsrael The promised Desert

Från Evighet


Historiska fakta talar för Israel


PILGRIMSRESAN (Nytt!)

En resedagbok från Israel

Om sommarsändningen

Lyssna Intro


Länkar

 


   Under rådande omständigheter har vi sett oss

   nödsakade att ställa in Peter Borensteins besök

   hos oss den30/11. Vi har kommit överens med honom

   att han ska komma när covid19 lugnat ner sig.

                Vem är 

         Peter Borenstein?


            


Peter Borenstein är gift och far till fyra barn. Han lever ett modernt ortodoxt judiskt liv.


Han är överläkare och professor i neurologi. Peter Borenstein är också rabbin och tjänade som församlingsrabbin i Göteborg i ett decennium.


Han är också sedan 1976 mohel (specialutbildad att utföra omskärelser) och har utfört litet drygt 4000 omskärelser (på judiska , muslimska och afrikanska pojkar).


Han är ordförande av Samarbetsrådet Judar Kristna samt i Stiftelsen Nordiskt Centrum för Interreligiös Dialog.


Han är också ordförande i det av Rådet 2012 grundade Göteborgs Interreligiösa Center.

Uppdaterad

2019-12-02

Nytt Israelföredrag

191128

Anders Lägersten


Länk

        DET PROFETISKA ORDET

                   Från Israels Vänner Malmö

                       Inspelat 17 november