Aktuellt

SHALOM

 

Måndagen den 19 februari

i Värnamo Allianskyrka

fick vi lyssna till

Anders Sjöberg,

författare, lärare & präst

och ordförande för den

Internationella Kristna Ambassaden i Jerusalem

”Välsignelsen med att vara inympad.”

 

Lyssna på föredraget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Mari Wiberg har skrivit en notis om besöket:

 

Anders Sjöberg talade om den hebreiska Bibeln

- Jag brinner för att vidareutveckla den kristna tros rötter som finns i den hebreiska Bibeln och på plats i landet Israel, säger Anders Sjöberg. Han kom med sin anknytning till den Internationella Kristna Ambassaden i Jerusalem. Den bildades 1980, när länders ambassader flyttade från Jerusalem till Aviv. Dess syfte var att i det utsatta läget stödja Israel.

Ett 80-tal personer samlades, trots det snöiga vintervädret, till ett möte i Allianskyrkan, arrangerat av Shalom Värnamo. Den inbjudne talaren var Anders Sjöberg, präst, teol dr och författare. Han har undervisat vid Johannelunds Teologiska Högskola i Uppsala och varit föreståndare i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.

Anders Sjöberg är en ofta anlitad talare i varierande samfund och konferenser. Under senare år har han lett kurser och resor till Israel och har nära kontakt med den Internationella Kristna Ambassaden i Jerusalem med dess svenska avdelning.

 

Jesus var jude

Ämnet för Sjöbergs framträdande var "Välsignelsen med att vara inympad", ett uttryck som visar på kristenhetens rötter i judendom. Det gemensamma är Gamla Testamentet som också kan benämnas som den hebreiska Bibeln.

- En rabbin uttryckte denna gemensamma källa med att ni kristna har Nya Testamentet, vi judar har Talmud. Både NT och Talmud är en tolkning av denna gemensamma Skrift, sa Sjöberg.

Kvällen bjöd på många aha-upplevelser. Jesus var ju jude, han hade Skrifterna som grund. Mycket av det Jesus både säger och gör, blir belyst på ett berikande sätt när Gamla Testamentets källor lyfts fram.

Anders Sjöberg gav ett flertal exempel på hur judendomen kan upplevas på ett personligt trosplan, vilket ju är vanligt i den kristna tron.

 

Vidga vyerna

I samtal efter samlingen restes frågor om det aktuella läget i Israel. Landet växer i sin intensitet. Ett exempel han gav: På tio år har infrastrukturen, vägnätet, fyrdubblats medan trafiken har expanderat tio gånger så mycket.

Frågan om hotet från grannländer, särskilt Iran, kom fram.

- Det är nog inte så mycket en fråga om, utan när det kan bli ett mycket explosivt läge, säger Anders Sjöberg, som delar sin tid mellan Israel och Sverige.

I sin egenskap av reseledare talade Anders Sjöberg om vikten att finna nya resmål. Många s k pilgrimsresor går till Betlehem, Nazareth, Kapernaum och Jerusalem.

- Det finns så mycket mer, sa Sjöberg och nämnde om en temaresa som går i den hebreiska Bibelns spår, till platser som alltså har en framträdande roll i Gamla Testamentet.

 

--------------------------------------

Fredagen den 19 januari kl. 19.30

i Värnamo Allianskyrka

fick vi lyssna till

Irén Kärrbrant som talade över ämnet

" Det moderna Israels framväxt"

 

Lyssna på föredraget

 

Här kan man lyssna på en intervju med Irén som gjorts

av Ann-Mari Wiberg på¨Sveriges Kristna radio

 

Lyssna på intervjun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Mari Wiberg har skrivit en notis om besöket:

 

Shalom Värnamo hade besök av guide från Israel

Iren Kärrbrant kom från Israel där hon bott ett par decennier. Numera, sedan hon utbildade sig till guide, är hemvisten strax söder om Jerusalem. Förutom klassiska pilgrimsmål nämner Iren Kärrbrant platsen Shiloh i Samarien/Västbanken med Tabernaklet, israelernas helgedom under och efter uttåget ur Egypten, som en unik sevärdhet.

Iren Kärrbrant gav i sitt föredrag en historisk överblick av landet sedan mitten av 1850-talet, dess befolkning och invandringsvågor. Hon klargjorde Jordaniens roll gentemot palestinier och hur UNRWA erhållit en unik ställning i FN:s arbete, som vanligtvis arbetar för att flyktingar assimileras i det land de kommer till. De arabiska angreppen på Israel 1948, -67 och -75 belystes.

Kärrbrant betonade att Israel är det enda demokratiska landet i Mellanöstern och talade om de stora framstegen inom industri, teknik och forskning landet gjort under de nu sjuttio år Israel funnits som nation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närradion Värnamo FM 98,1

Varje fredag kl 19:00 med repris varje måndag kl 7:30

NYHETER FRÅN ISRAEL med Dan Johansson

Varje onsdag kl 18: 00 - 19:00

INSIKT ISRAEL

Bibelstudier, föredrag

 

Himlen TV 7 - en finsk TV-kanal

som visar nyheter direkt från Israel varje kväll

och åtskilliga program som belyser livet i Israel

Klicka på länken till hemsidan

 

 

Israel The promised Desert